Teradata powołuje zespół specjalistów, których zadaniem będzie ułatwienie analizy danych pochodzących z Internetu Rzeczy

2016년 5월 4일 | WARSZAWA, Poland

Nowe rozwiązania firmy Teradata pozwalają na strumieniowe przetwarzanie danych IoT

WARSZAWA, 4 maja 2016 – Firma Teradata (NYSE: TDC), dostawca rozwiązań analizy big data oraz aplikacji marketingowych, ogłosiła powołanie w ramach Teradata Labs działu Global IoT Analytics. Nowo utworzony zespół będzie koncentrował się na tworzeniu innowacji pozwalających na zmaksymalizowanie korzyści wynikających z analizy danych pochodzących z Internetu Rzeczy. W skład działu Global IoT Analytics wchodzą eksperci firmy Teradata ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Indii. Zespół złożony z naukowców ds. danych, inżynierów danych, a także projektantów oprogramowania ma za zadanie stworzenie nowych, opartych na modelu chmury obliczeniowej rozwiązań analitycznych i usług pozwalających uprościć zaawansowaną analizę danych, przepływy danych, a także zarządzanie środowiskami bazodanowymi pod kątem zastosowań związanych z Internetem Rzeczy.

“Nasi najlepsi pracownicy są skoncentrowani na stworzeniu najlepszych technologii stanowiących fundament Analityki Rzeczy,” powiedział Oliver Ratzesberger, prezes Teradata Labs. „Tworząc nowy dział chcemy ułatwić naszym klientom wykorzystanie danych pochodzących z różnych sensorów, zoptymalizowanie systemów zarządzania danymi, aby działając w czasie rzeczywistym były w stanie sprostać ogromnym wolumenom danych, a także wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań analitycznych na potrzeby przetwarzania strumieni danych IoT. Oddajemy w ręce klientów potężne narzędzia i technologie pozwalające analizować dane pochodzące z Internetu Rzeczy na potrzeby uzyskiwania nowych wniosków, a także nowych zastosowań i aplikacji.”

Teradata Aster Analytics: Zawsze i wszędzie

Rozwiązanie Teradata Aster Analytics pozwala, w oparciu o dane IoT, odpowiedzieć na powszechne pytania dotyczące przyczyn obserwowanych zdarzeń biznesowych. Nowe, wbudowane w Teradata Aster Analytics funkcje analityczne obejmują obszar przygotowania danych i wykorzystują techniki uczenia maszynowego na potrzeby szybkiego wykrywania i analizowania wzorców w ramach obserwowanych zdarzeń. Wiedza ta może być wykorzystywana na potrzeby ograniczenia ryzyk i przestojów, a także zmniejszenia kosztów utrzymania i wzmocnienia produktywności. Rozwiązanie Aster Analytics ułatwia i przyspiesza uzyskiwanie istotnych biznesowo wniosków ukrytych w ogromnych wolumenach danych IoT w ciągu milisekund.

Wiele spośród modeli analitycznych generowanych przy użyciu funkcji uczenia maszynowego mogą zostać łatwo przeniesione do dowolnego środowiska operacyjnego obsługującego technologię Java. Zestaw narzędzi Teradata Aster Scoring SDK pozwala analitykom łatwo uruchamiać modele analityczne Aster IoT na praktycznie dowolnych serwerach infrastruktury Internetu Rzeczy, publicznych chmurach obliczeniowych oraz w lokalnych centrach danych.

Szybsza współpraca I dystrybucja strumieni danych IoT

Firma Teradata rozszerza możliwości rozwiązania Teradata Listener za sprawą konektorów, które ułatwiają pozyskiwanie oraz dystrybucję pochodzących wprost z czujników strumieni danych na potrzeby analiz. Pozyskiwanie oraz zarządzanie nieprzerwanymi strumieniami danych zwykle wiąże z koniecznością realizacji złożonych i pracochłonnych działań. Nowe funkcje rozwiązania Teradata Listerner upraszczają i skracają ten proces pozwalając na sprawne kierowanie nowych strumieni danych do rozwiązań bazujących na architekturzeTeradata Unified Data Architecture, niezależnie od tego, czy są one wykorzystywane na bazie lokalnej infrastruktury, czy też za pośrednictwem modelu chmury obliczeniowej.

Nowy zespół Global IoT Analytics

Zespół IoT Analytics pracuje także nad wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego oraz zaawansowanej analityki na potrzeby zadań związanych z administracją systemami informatycznymi, a także projektami realizowanymi w modelu DevOps. Wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego w ramach rozwiązań firmy Teradata pozwala na rozwiązywanie złożonych problemów wydajnościowych oraz na eliminowanie zatorów operacji przetwarzania w ciągu sekund. Na bazie usług Teradata Analytics of Things możliwe jest stworzenie szerokiej gamy rozwiązań, w tym:

 Systemu wczesnego ostrzegania, który wykorzystując analitykę predykcyjną pozwala szybciej odnaleźć i skorygować faktyczne oraz potencjalne problemy dotyczące różnego rodzaju sprzętu, pozwalając na obniżenie kosztów napraw i obsługi gwarancyjnej, a także zapewniając ochronę wizerunku i marki.

 Systemu ciągłego monitorowania zasobów w celu poszukiwania nowych źródeł przychodów oraz strategii cenowych opartych na modelach rozliczeniowych uzależnionych od faktycznego zużycia.

 Działającego w czasie rzeczywistym system monitorowania i analizy zasobów fizycznych, który umożliwi zrozumienie oraz podejmowanie działań w oparciu o różnego rodzaju wnioski dotyczące m.in. bezpieczeństwa, wykorzystania energii i paliwa, przestojów, wadliwych części, lokalizacji i innych.

“Teradata, zarówno z perspektywy produktów, jak I oferowanych usług, pozycjonuje się z myślą o skutecznym wspieraniu koncepcji Analityki Rzeczy. Ponad 70 proc. ekosystemów analitycznych w obszarze Internetu Rzeczy opiera się na platformach data discovery, rozwiązaniach analitycznych oraz hurtowniach i minihurtowniach danych,” powiedział John L. Myers, Dyrektor Zarządzający firmy analitycznej Enterprise Management Associates powołując się na wyniki badań przeprowadzonych niedawno na grupie 250 liderów technologicznych i biznesowych z 250 globalnych organizacji. „Obecnie tego typu środowiska relatywnie rzadko wykorzystują technologie Hadoop (13,2 proc. środowisk) lub NoSQL (13,6 proc. środowisk) w zakresie przechowywania danych.”

Nowe technologie i usługi firmy Teradata będą dostępne w drugim kwartale 2016 roku.

Powiązane informacje:

Teradata IoT

Volvo: Fueling Innovation with Data

Symantec: Capitalizing with Teradata Unified Data Architecture

Flex: Using IoT, Data and Analytics to Innovate

O firmie Teradata:

Firma Teradata (NYSE: TDC) wspiera przedsiębiorstwa w uzyskiwaniu większej wartości z danych lepiej niż jakikolwiek inny dostawca. Wiodąca oferta rozwiązań analizy big data oraz zintegrowanych aplikacji marketingowych, a także wsparcie zespołu ekspertów firmy Teradata mogą pomóc organizacjom zbudować trwałą przewagę konkurencyjną w oparciu o dane. Szczegółowe informacje na stronach teradata.com i teradata.pl

테라다데이터 정보

Teradata는 엔터프라이즈 분석 회사를 위한 연결된 멀티 클라우드 데이터 플랫폼입니다. 엔터프라이즈 분석은 처음부터 규모까지 비즈니스 과제를 해결합니다. 테라데이터만이 오늘날의 대규모 및 혼합 데이터 워크로드를 처리할 수 있는 유연성을 제공합니다. kr.Teradata.com 자세히 알아보세요.